01Ιολ2017 – 2ο LG AEGEANBALL FESTIVAL – ΣΥΡΟΣ 2017