01Μαϊ2017 – Ειδήσεις στη Νοηματική :1800

Με την Ρωξάνη Ζήκα.