28Ιαν2018 – Password – ΛΟΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

ΛΟΗΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ- Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Είναι Οικονομικός γεωγράφος-καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Συντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής. Έχει ασχοληθεί με το φαινόμενο του brain drain και μιλά στο Password για την Πρωτοβουλία ‘Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας’ (https://www.knowledgebridges.gr/) η οποία φιλοδοξεί να δημιουργήσει δεσμούς συνεργασίας σε όσους συναποτελούν το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, εντός και εκτός συνόρων.