Η Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης, η Διοικητική ανασυγκρότηση αλλά και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με σκοπό να αντιμετωπιστούν αφενός τα προβλήματα υποστελέχωσης και ανορθολογικής κατανομής του προσωπικού αλλά και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, χάρη στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.