Ανασφάλιστα οχήματα και οι συνέπειες

Τις αναλύει στην Πρωινή Ζώνη ο Νίκος Γρυλλάκης και ο φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος