Χρ. Ζερεφός: Πιο μεγάλες πυρκαγιές λόγω ξηρασίας – Ο χάρτης επικινδυνότητας