Οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων

Σημείο τριβής σε πολιτικό και κοινωνικό πεδίο έχουν προκαλέσει οι προβλέψεις του πολυνομοσχεδίου για τα οικογενειακά επιδόματα. Τί ακριβώς αλλάζει στη χορήγηση των επιδομάτων