Μύδροι του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά των γονέων που κακοποιούν τα παιδιά τους

Βαρύνουσα παρέμβαση για την κρίση που βιώνει σήμερα η ελληνική οικογένεια, έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το Ηράκλειο, όπου εγκαινίασε το Παιδικό Χωριό SOS.