Νέο έντυπο Ε1 στις φετινές φορολογικές δηλώσεις

Δύο βασικές αλλαγές έρχονται στις φορολογικές δηλώσεις με το νέο έντυπο Ε1.