Ο χορός, η μουσική, το θέατρο ως μέσα θεραπείας

Μπορούμε μέσα από το θέατρο, το χορό ή τη μουσική να καταλάβουμε περισσότερο τον εαυτό μας; Η «Άλλη Διάσταση» αναζητά τρόπους θεραπείας μέσω της τέχνης.