Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για οικονομία και χρέος

Το πρόβλημα του χρέους είναι γενικότερο στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης επανέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ζήτησε από τους εταίρους να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους έναντι της Ελλάδας.