Επιστρατεύοντας τα εργαλεία του λόγου και κυρίως της επιχειρηματολογίας, μαθητές Λυκείου έλαβαν μέρος στους Πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες αντιλογίας, σε ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων, αλλά πάντα με σεβασμό στην αντίθετη άποψη.

Πανελλήνιοι Αγώνες Αντιλογίας με μαθητές λυκείου