Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη ειδικών κοινωνικών ομάδων

Για το πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη ειδικών κοινωνικών ομάδων του ΟΑΕΔ μίλησε στην ΕΡΤ η διευθύντρια του Οργανισμού Μαρία Καραμεσίνη. Το πρόγραμμα αφορά 2.000 άτομα και απευθύνεται  σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, καθώς και σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ.