Προσωπικά δεδομένα: Νέοι αυστηρότεροι κανόνες στην ΕΕ

Το εμπόριο των προσωπικών δεδομένων ανθεί, και ειδικά στην Ευρώπη αποτιμάται σε δισεκατομμύρια πλέον, ενώ η αξία των πληροφοριών για την ταυτότητα, τις αντιλήψεις μας και τις συνήθειές μας θα αξίζουν μερικά τρισεκατομμύρια το 2021. Η ΕΕ αποφάσισε να βάλει κανόνες και να προστατεύσει παγκοσμίως τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της και τις καταναλωτικές τους συνήθειες.

Κατηγορία: ΘΕΜΑΤΑ