Σπάνιες παθήσεις: 30 εκ. πάσχοντες στην Ευρώπη

Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων Παθήσεων χθεσινή. Στη χώρα μας υποφέρουν 800.000 άνθρωποι, από τέτοιου είδους νοσήματα, τα οποία είτε μειώνουν το προσδόκιμο ζωής των πασχόντων, είτε οδηγούν σε μόνιμη αναπηρία.