Στα 895 ευρώ διαμορφώνεται το μέσο εισόδημα από κύρια και επικουρική σύνταξη τον Μάιο του 2018

Περίπου 2.5 εκατομμύρια δικαιούχοι εισέπραξαν 4,4 εκατομμύρια σε συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ πληρώθηκαν και πάνω από 20.000 νέες συντάξεις.
Κατηγορία: ΘΕΜΑΤΑ