Στο μουσείο τα σημαντικά ευρήματα του Σπηλαίου Θεόπετρας

Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες έρευνες των Σπηλαιολόγων στην Ελλάδα, έγινε στο Σπήλαιο της Θεόπετρας κοντά στην Καλαμπάκα Τρικάλων. Εκεί, βρέθηκαν τα δεύτερα παλαιότερα ανθρώπινα ίχνη στην Ευρώπη. Έγιναν μελέτες για την παρουσία και εξέλιξη του ανθρώπου και το πέρασμα του στον σύγχρονο είδος, τον Homo Sapiens. Πλέον, τα αποτελέσματα των μελετών αναδεικνύονται στο Μουσείο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης του Σπηλαίου της Θεόπετρας.