Πρώτη συνάντηση σήμερα ΓΣΕΕ και εργοδοτικών οργανώσεων για την συλλογική σύμβαση εργασίας και φάνηκε ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να παραταθεί έως το τέλος του 2017.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΓΣΕΕ- εργοδοτών η ΣΣΕ