19Ιον2017 – Πολιτιστική ατζέντα – Καθημερινά και απλά