18Δεκ2017-Αντιδραστήριο – ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η πρωτοφανής σε μέγεθος, κατάληψη γης «Άνθρωποι δίχως φόβο» στη Βραζιλία, από το κίνημα των Εργαζομένων χωρίς Στέγη που διεκδικούν αξιοπρεπή διαβίωση και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Διεθνείς δράσεις κατά της εμπορευματοποίησης της στέγασης, που αναδεικνύουν το δικαίωμα στη στέγη ως θεμελιώδες για την προάσπιση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων στο αστικοποιημένο περιβάλλον. Γνωρίζουμε το κίνημα Barcelona en Comú που ξεκίνησε από την αποτροπή των εξώσεων στην Ισπανία και συσπείρωσε πολίτες, συλλογικότητες και οργανώσεις στη διεκδίκηση και την ανάληψη του δήμου της Βαρκελώνης, με άξονες την αλληλεγγύη και τη συμμετοχή στις αποφάσεις. Επίσης, ενημερωνόμαστε για την πρωτοβουλία «Ένα πάρκο για όλους στο Ελληνικό» που στοχεύει στο συμμετοχικό σχεδιασμό μιας διαφορετικής πρότασης από την κοινωνία για το πρώην αεροδρόμιο.

Παραγωγή:ERT3
Σκηνοθέτης: Νίκος Γκούλιος
Δημοσιογραφική ομάδα: Στέλιος Νικητόπουλος, Πάνος Κάσαρης