Δημιουργία μονάδων του ΟΚΑΝΑ στην περιφέρεια

Μεγαλώνει και πάλι η αναμονή στις λίστες του ΟΚΑΝΑ καταγγέλλουν χρήστες που προσπαθούν να απεξαρτηθούν και περιμένουν για να μπουν στα προγράμματα έως και 9 μήνες. Αν και μετά την δημιουργία μονάδων στα νοσοκομεία η κατάσταση είχε εξομαλυνθεί το τελευταίο διάστημα παρατηρείται και πάλι το φαινόμενο αναμονής στις λίστες. Αυτό συμβαίνει λένε οι υπεύθυνοι στον ΟΚΑΝΑ λόγω της αύξησης της ζήτησης των υπηρεσιών και της υποχρηματοδότησης ωστόσο μετά την δημιουργία νέων μονάδων στην περιφέρεια το πρόβλημα θα λυθεί.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΛΙΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ

Κατηγορία: ΕΡΤ3, ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΕΡΤ3