Με στόχο τη διευρέυνηση και αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας στη χώρας διεξέγεται από τις 19 έως τις 21 Μαίου το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό συνέδριο Οδικής ασφάλειας για παιδιά. Πανεπιστημιακά ιδρύματα και το Ινστιτούτο μεταφορών θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στη προσπάθεια εφαρμοστούν πρακτικές για τη καλύτερη ασφάλεια των παιδιών και όλων των πεζών στο οδόστρωμα.
Ρεπορτάζ: Μαρίνα Πελτέκη

Δράση για την οδική ασφάλεια των παιδιών