ΕΛΒΟ: Εν αναμονή των οικονομικών προσφορών για την πώληση της