Μάλαμα Καλακάρη, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Μεσήμβριας

LIVE  Ν. Μεσήμβρια- Δ. Κουγιουμτζόπουλος  και Μάλαμα Καλακάρη, πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Ν. Μεσήμβριας