Τα παιδιά διηγούνται την ιστορία του Βαρβάκη και του σχολείου τους

Απόσπασμα από την εκπομπή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ