Οι πρώτοι απόφοιτοι πυροσβέστες από τη Σχολή της Πτολεμαΐδας

Τριάντα Δόκιμοι Πυροσβέστες, που επί τέσσερις μήνες εκπαιδεύτηκαν στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, έλαβαν τα πτυχία τους και θα στελεχώσουν αντίστοιχες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για την πρώτη σειρά αποφοίτων της Σχολής οι οποίοι ήταν επιλαχόντες παλαιότερων διαγωνισμών του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΕΣΚΙΛΙΔΟΥ