Οι θησαυροί του Αιγαίου καταγράφονται από το πρόγραμμα Μαρίσκα

θα παρακολουθήσουμε εικόνες απίστευτης ομορφιάς από τον βυθό του Αιγαίου. Μια ομάδα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων κατέγραψαν τους θησαυρούς που κρύβει το Αιγαίο σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν ζώνες προστασίας του από ανθρώπινες δραστηριότητες επιβαρυντικές για αυτό .Πρόκειται για το ερευνητικό πρόγραμμα Μαρίσκα στο όποιο συνεργάστηκαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΑΒΑΣ
Κατηγορία: ΕΡΤ3, ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΕΡΤ3