Έκθεση για τους μύθους του Αισώπου που φιλοτέχνησε ο εικαστικός Μανώλης Χάρος θα φιλοξενούνται στη Βίλα Μπιάνκα μέχρι τις 15 Ιουλίου.
Πρόκειται για πρωτότυπα διαδραστικά έργα με τίτλο «Ιστορίες από χαρτόνι Αισώπιοι μύθοι» οι οποίοι παρά το πέρασμα 2.500 περίπου χρόνων, εξακολουθούν να επιβεβαιώνουν τον επίκαιρο χαρακτήρα τους.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΛΤΕΚΗ

«Ιστορίες από χαρτόνι Αισώπιοι μύθοι» στην Βίλα Μπιάνκα