Εγκαίνια γραφείων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στη Θεσσαλονίκη

Με στόχο, να παρέχει άμεση πρόσβαση του επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού και ερευνητικού κοινού της Βόρειας Ελλάδας, στις υπηρεσίες τεχνολογικής πληροφόρησης, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εγκαινίασε το νέο του γραφείο στην Θεσσαλονίκη και υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΝΔΕΙΝΟΣ