Προτάσεις για την διαχείριση θυμού

Ένα έντονο συναίσθημα που πολλοί δυσκολεύονται να διαχειριστούν αποτελεί ο θυμός.
Σύμβουλος ψυχικής υγείας υποστηρίζει ότι ο θυμός σχετίζεται άμεσα με το φόβο και προτείνει να αναζητούμε στους φόβους μας την αιτία για τα ξεσπάσματα μας.
Ρεπορτάζ: Νίκος Πιτσιακίδης