Ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού και εξαγωγικού μοντέλου ώστε να δημιουργηθούν πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης, ακόμα και στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, ήταν το θέμα που απασχόλησε το συνέδριο του συνδέσμου εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΝΝΑ ΟΜΗΡΙΔΟΥ

Συνέδριο του συνδέσμου εξαγωγέων Β.Ελλάδος