Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο κρίνεται υποβαθμισμένο, τόσο από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών όσο και των γιατρών.
Η έρευνα έγινε σε δείγμα 1.016 ατόμων (ανδρών και γυναικών) στον νομό Θεσσαλονίκης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΛΤΕΚΗ

Υποβαθμισμένο το σύστημα υγείας σύμφωνα με έρευνα του ΙΣΘ