Ιστορικό Αφιέρωμα του Α’ Προγράμματος με αφορμή την 17η Νοέμβριου «Το Πολυτεχνείο πως ζει;»