02Μαρ2017 – Τελετή αφής της «Φλόγας της Ελπίδας» των ΧΙ Παγκόσμιων Χειμερινών Αγώνων Special Olympics

ΤΕΛΕΤΗ ΑΦΗΣ ΤΗΣ «ΦΛΟΓΑΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ΤΩΝ ΧΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ SPECIAL OLYMPICS – ΑΥΣΤΡΙΑ 2017