«Νοστράδαμος, η αλήθεια για τις προφητείες του» (Nostradamus) Ο Νοστράδαμος εθεωρείτο στην εποχή του ο μεγαλύτερος προφήτης του κόσμου. Οι αινιγματικοί ποιητικοί του στίχοι μπορούν να ερμηνευτούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και παραμένουν και σήμερα άλυτο μυστήριο. Πολλοί ερευνητές μελετούν ακόμα και σήμερα το έργο του προσπαθώντας να διαβάσουν το μέλλον με τους χρησμούς του […]

Read more