Ιστορίες από τον Κόσμο της Λεηλατημένης Αρχαίας Τέχνης. Η Νεφερτίτη κοιτάζει την κατάσταση των πολιτιστικών θησαυρών που έχουν απομακρυνθεί από τη χώρα τους. Φωνές που ζητούν επαναπατρισμό και δυναμώνουν συνεχώς. Οι αντιδράσεις των αποικιακών δυνάμεων που ενισχύονται από αυτούς τους ακρογωνιαίους πολιτιστικούς λίθους αυξάνονται ανάλογα. Διευθυντές μουσείων επιχειρηματολογούν γιατί τα ιδρύματά τους είναι οι νόμιμοι […]

Read more