«Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» Στις 3 Δεκεμβρίου του 1992 τα Ηνωμένα Έθνη αφιέρωσαν αυτή την ημερομηνία στη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα άτομα αυτά έχουν πράγματι ειδικές ικανότητες, κερδισμένες με πολύ κόπο και δικαιούνται ίσες ευκαιρίες. Η Παγκόσμια Ημέρα απευθύνεται στην παγκόσμια κοινότητα και επισημαίνει πως τα άτομα με […]

Read more