Η συμπαραγωγή αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών της Αλβανίας, Βουλγαρίας, FYROM, Μολδαβίας, Ρουμανίας, Σερβίας, Τουρκίας και Ελλάδας. εκπρόσωποι των οποίων συναντώνται τέσσερις φορές το χρόνο προκειμένου να ανταλλάξουν τηλεοπτικά προγράμματα και να συζητήσουν για συμπαραγωγές και άλλες κοινές δραστηριότητες και συνεργασίες. Το « Balkan TV Magazine » αποτελείται από θεματικές ενότητες, […]

Read more

Η συμπαραγωγή αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών της Αλβανίας, Βουλγαρίας, FYROM, Μολδαβίας, Ρουμανίας, Σερβίας, Τουρκίας και Ελλάδας. εκπρόσωποι των οποίων συναντώνται τέσσερις φορές το χρόνο προκειμένου να ανταλλάξουν τηλεοπτικά προγράμματα και να συζητήσουν για συμπαραγωγές και άλλες κοινές δραστηριότητες και συνεργασίες. Το « Balkan TV Magazine » αποτελείται από θεματικές ενότητες, […]

Read more

Η συμπαραγωγή αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών της Αλβανίας, Βουλγαρίας, FYROM, Μολδαβίας, Ρουμανίας, Σερβίας, Τουρκίας και Ελλάδας. εκπρόσωποι των οποίων συναντώνται τέσσερις φορές το χρόνο προκειμένου να ανταλλάξουν τηλεοπτικά προγράμματα και να συζητήσουν για συμπαραγωγές και άλλες κοινές δραστηριότητες και συνεργασίες. Το « Balkan TV Magazine » αποτελείται από θεματικές ενότητες, […]

Read more