ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

15/05/2020 | Νηπιαγωγείο-Β’ Τάξη | Γραμματική ΕΝΓ – Διερεύνηση των περιοχών του νοηματικού χώρου
14/05/2020 | Νηπιαγωγείο-Β’ Τάξη | Διαθεματικό – Μαθαίνω για τον κορωνοϊό

Νηπιαγωγείο-Β’ Τάξη | Διαθεματικό – Μαθαίνω για τον κορωνοϊό

(14/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Σπυριδούλα Καρίπη-Ίσαρη.

04/07/2020 | Α’-Δ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ

Α’-Δ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ

(04/07/2020) Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

04/07/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Σύμφωνα που μπερδεύονται (Φ-Θ)

Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Σύμφωνα που μπερδεύονται (Φ-Θ)

(04/07/2020) Με την εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Πατρικάκου.

27/06/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Γεωμετρικά σχήματα & στερεά

Α’-Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Γεωμετρικά σχήματα & στερεά

(27/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Δήμητρα Καρατζογιάννη.

20/06/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παιχνίδια με τα παιχνίδια μου…

Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παιχνίδια με τα παιχνίδια μου…

(20/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Νάντια Καψουροπούλου και Χρύσα Νάκη.

13/06/2020 | Α’ Τάξη | Γλώσσα – Διδασκαλία για τον τονισμό

Α’ Τάξη | Γλώσσα – Διδασκαλία για τον τονισμό

(13/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Σοφία Γεωργανά.

06/06/2020 | Α’ Τάξη | Διαθεματικό – Γλώσσα-Μαθηματικά

Α’ Τάξη | Διαθεματικό – Γλώσσα-Μαθηματικά

(06/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Δώρα Τσιαγκάνη.

29/05/2020 | Α’ Τάξη | Γλώσσα – Γραπτός λόγος: Ασκήσεις ορθογραφίας

Α’ Τάξη | Γλώσσα – Γραπτός λόγος: Ασκήσεις ορθογραφίας

(29/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Δώρα Τσιαγκάνη.

26/05/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Βήματα και σχήματα με τη φαντασία

Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Βήματα και σχήματα με τη φαντασία

(26/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Νάντια Καψουροπούλου.

25/05/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Οι πειρατές στο νησί της επικοινωνίας

Α’-Β’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Οι πειρατές στο νησί της επικοινωνίας

(25/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Σπυριδούλα Μπιρμπίλη και Ηλέκτρα Μήτσουρα.

21/05/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Σωματικά σχήματα-Επίπεδα-Παιχνίδια ισορροπίας
20/05/2020 | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (2ο Μέρος)

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (2ο Μέρος)

(20/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

20/05/2020 | Α’-B’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Οι πειρατές στο νησί με τους καθρέφτες

Α’-B’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Οι πειρατές στο νησί με τους καθρέφτες

(20/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Σπυριδούλα Μπιρμπίλη και Ηλέκτρα Μήτσουρα.

19/05/2020 | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (1ο Μέρος)

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (1ο Μέρος)

(19/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

19/05/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Υπέρβαση δεκάδας: Προβλήματα

Α’-Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Υπέρβαση δεκάδας: Προβλήματα

(19/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ρενάτα Ζαφείρη.

15/05/2020 | Νηπιαγωγείο-Β’ Τάξη | Γραμματική ΕΝΓ – Διερεύνηση των περιοχών του νοηματικού χώρου

04/07/2020 | Α’-Δ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ

Α’-Δ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ

(04/07/2020) Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

04/07/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Σύμφωνα που μπερδεύονται (Φ-Θ)

Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Σύμφωνα που μπερδεύονται (Φ-Θ)

(04/07/2020) Με την εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Πατρικάκου.

27/06/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Γεωμετρικά σχήματα & στερεά

Α’-Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Γεωμετρικά σχήματα & στερεά

(27/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Δήμητρα Καρατζογιάννη.

20/06/2020 | Β’ Τάξη | Γλώσσα – Παραγωγή και σύνθεση λέξεων

Β’ Τάξη | Γλώσσα – Παραγωγή και σύνθεση λέξεων

(20/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Δήμητρα Ρουσσοπούλου.

20/06/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παιχνίδια με τα παιχνίδια μου…

Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παιχνίδια με τα παιχνίδια μου…

(20/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Νάντια Καψουροπούλου και Χρύσα Νάκη.

26/05/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Βήματα και σχήματα με τη φαντασία

Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Βήματα και σχήματα με τη φαντασία

(26/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Νάντια Καψουροπούλου.

25/05/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Οι πειρατές στο νησί της επικοινωνίας

Α’-Β’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Οι πειρατές στο νησί της επικοινωνίας

(25/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Σπυριδούλα Μπιρμπίλη και Ηλέκτρα Μήτσουρα.

22/05/2020 | Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Κέρματα του ευρώ-Υπολογίζω τα ρέστα

Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Κέρματα του ευρώ-Υπολογίζω τα ρέστα

(22/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ράνια Κουκλή.

21/05/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Σωματικά σχήματα-Επίπεδα-Παιχνίδια ισορροπίας
20/05/2020 | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (2ο Μέρος)

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (2ο Μέρος)

(20/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

20/05/2020 | Α’-B’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Οι πειρατές στο νησί με τους καθρέφτες

Α’-B’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Οι πειρατές στο νησί με τους καθρέφτες

(20/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Σπυριδούλα Μπιρμπίλη και Ηλέκτρα Μήτσουρα.

19/05/2020 | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (1ο Μέρος)

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (1ο Μέρος)

(19/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

19/05/2020 | Β’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Ρυθμός: Όγδοα-Δέκατα έκτα

Β’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Ρυθμός: Όγδοα-Δέκατα έκτα

(19/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Πόλυ Νικολοπούλου.

19/05/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Υπέρβαση δεκάδας: Προβλήματα

Α’-Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Υπέρβαση δεκάδας: Προβλήματα

(19/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ρενάτα Ζαφείρη.

15/05/2020 | Β’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Ρυθμός: Όγδοα-Δέκατα έκτα

Β’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Ρυθμός: Όγδοα-Δέκατα έκτα

(15/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Πόλυ Νικολοπούλου.

04/07/2020 | Α’-Δ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ

Α’-Δ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ

(04/07/2020) Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

27/06/2020 | Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παιχνίδια συνεργασίας

Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παιχνίδια συνεργασίας

(27/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Νάντια Καψουροπούλου και Χρύσα Νάκη.

29/05/2020 | Γ’ Τάξη | Θρησκευτικά – Η παραβολή του ασώτου

Γ’ Τάξη | Θρησκευτικά – Η παραβολή του ασώτου

(29/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Φιλιώ Τσικνάκου.

28/05/2020 | Γ’ Τάξη | Γλώσσα – Ουσιαστικά-Προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες

Γ’ Τάξη | Γλώσσα – Ουσιαστικά-Προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες

(28/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Δήμητρα Τσάλλα.

27/05/2020 | Γ’ Τάξη | Μαθηματικά – Πώς λύνω προβλήματα

Γ’ Τάξη | Μαθηματικά – Πώς λύνω προβλήματα

(27/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Δήμητρα Τσάλλα.

26/05/2020 | Γ’-Δ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Ελισαβετιανό θέατρο

Γ’-Δ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Ελισαβετιανό θέατρο

(26/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Σπυριδούλα Μπιρμπίλη και Ηλέκτρα Μήτσουρα.

25/05/2020 | Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Κοίτα πώς γυμνάζομαι παίζοντας

Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Κοίτα πώς γυμνάζομαι παίζοντας

(25/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Νάντια Καψουροπούλου.

22/05/2020 | Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Συντονισμός-συγχρονισμός

Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Συντονισμός-συγχρονισμός

(22/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Αμαλία Λιοπύρη.

21/05/2020 | Γ’-Δ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Commedia dell’arte (Ιστορία θεάτρου)

Γ’-Δ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Commedia dell’arte (Ιστορία θεάτρου)

(21/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Σπυριδούλα Μπιρμπίλη και Ηλέκτρα Μήτσουρα.

20/05/2020 | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (2ο Μέρος)

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (2ο Μέρος)

(20/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

19/05/2020 | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (1ο Μέρος)

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (1ο Μέρος)

(19/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

19/05/2020 | Β’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Ρυθμός: Όγδοα-Δέκατα έκτα

Β’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Ρυθμός: Όγδοα-Δέκατα έκτα

(19/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Πόλυ Νικολοπούλου.

18/05/2020 | Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Τα μέρη του λόγου

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Τα μέρη του λόγου

(18/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Μαρία Κουτσουκέρα.

18/05/2020 | Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παίζω στο σπίτι με το ρυθμό και το σώμα μου

Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παίζω στο σπίτι με το ρυθμό και το σώμα μου

(18/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Κατερίνα Νικολαΐδου.

15/05/2020 | Β’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Ρυθμός: Όγδοα-Δέκατα έκτα

Β’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Ρυθμός: Όγδοα-Δέκατα έκτα

(15/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Πόλυ Νικολοπούλου.

04/07/2020 | Α’-Δ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ

Α’-Δ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ

(04/07/2020) Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

27/06/2020 | Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παιχνίδια συνεργασίας

Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παιχνίδια συνεργασίας

(27/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Νάντια Καψουροπούλου και Χρύσα Νάκη.

13/06/2020 | Δ’ Τάξη | Μελέτη Περιβάλλοντος – Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα

Δ’ Τάξη | Μελέτη Περιβάλλοντος – Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα

(13/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Σοφία Παναγιωτοπούλου.

06/06/2020 | Δ’ Τάξη | Μελέτη Περιβάλλοντος – Το σώμα μας

Δ’ Τάξη | Μελέτη Περιβάλλοντος – Το σώμα μας

(06/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Σοφία Παναγιωτοπούλου.

28/05/2020 | Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Ξενάγηση στο Λονδίνο

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Ξενάγηση στο Λονδίνο

(28/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Λαμπρινή Παπαλεξίου.

27/05/2020 | Δ’ Τάξη | Ιστορία – Η ναυμαχία της Σαλαμίνας

Δ’ Τάξη | Ιστορία – Η ναυμαχία της Σαλαμίνας

(27/05/2020) Με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Ποταμιά.

26/05/2020 | Γ’-Δ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Ελισαβετιανό θέατρο

Γ’-Δ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Ελισαβετιανό θέατρο

(26/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Σπυριδούλα Μπιρμπίλη και Ηλέκτρα Μήτσουρα.

25/05/2020 | Δ’-Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Συμμιγείς αριθμοί

Δ’-Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Συμμιγείς αριθμοί

(25/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ράνια Κουκλή.

25/05/2020 | Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Κοίτα πώς γυμνάζομαι παίζοντας

Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Κοίτα πώς γυμνάζομαι παίζοντας

(25/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Νάντια Καψουροπούλου.

22/05/2020 | Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Συντονισμός-συγχρονισμός

Γ’-Δ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Συντονισμός-συγχρονισμός

(22/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Αμαλία Λιοπύρη.

21/05/2020 | Γ’-Δ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Commedia dell’arte (Ιστορία θεάτρου)

Γ’-Δ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Commedia dell’arte (Ιστορία θεάτρου)

(21/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Σπυριδούλα Μπιρμπίλη και Ηλέκτρα Μήτσουρα.

20/05/2020 | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (2ο Μέρος)

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (2ο Μέρος)

(20/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

19/05/2020 | Δ’-Ε’ Τάξη | Γεωγραφία – Νησιωτικά Συμπλέγματα

Δ’-Ε’ Τάξη | Γεωγραφία – Νησιωτικά Συμπλέγματα

(19/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ρενάτα Ζαφείρη.

19/05/2020 | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (1ο Μέρος)

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (1ο Μέρος)

(19/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

19/05/2020 | Β’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Ρυθμός: Όγδοα-Δέκατα έκτα

Β’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Ρυθμός: Όγδοα-Δέκατα έκτα

(19/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Πόλυ Νικολοπούλου.

04/07/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Η μουσική και άλλες τέχνες

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Η μουσική και άλλες τέχνες

(04/07/2020) Με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Σιτώτη.

04/07/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Κατανόηση και επεξεργασία κειμένου

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Κατανόηση και επεξεργασία κειμένου

(04/07/2020) Με την εκπαιδευτικό Ειρήνη Ζαφείρη.

27/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Ο χρόνος και οι τρόποι έκφρασής του

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Ο χρόνος και οι τρόποι έκφρασής του

(27/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Νέλλη Παπανικολάου.

27/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Παράγραφος και Κειμενικοί δείκτες

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Παράγραφος και Κειμενικοί δείκτες

(27/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Πατρικάκου.

27/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Οι καθημερινές μου δραστηριότητες

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Οι καθημερινές μου δραστηριότητες

(27/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Χριστίνα Βενάρδου.

20/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 2

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 2

(20/06/2020) Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

20/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (τριβή)

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (τριβή)

(20/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Ράνια Γκικοπούλου.

20/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Εμπέδωση Simple Present

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Εμπέδωση Simple Present

(20/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Λαμπρινή Παπαλεξίου.

13/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (πίεση)

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (πίεση)

(13/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Ράνια Γκικοπούλου.

13/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Εμβαδόν γεωμετρικών σχημάτων

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Εμβαδόν γεωμετρικών σχημάτων

(13/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Μαριάνα Μυρσιάδη.

13/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 1

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 1

(13/06/2020) Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

13/06/2020 | Ε’ Τάξη | Γερμανικά – Χαιρετισμοί-Μέρες και μήνες-Μαθήματα

Ε’ Τάξη | Γερμανικά – Χαιρετισμοί-Μέρες και μήνες-Μαθήματα

(13/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Μαντέλλου.

06/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Δεν “καθόμαστε” στο σπίτι

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Δεν “καθόμαστε” στο σπίτι

(06/06/2020) Με τον εκπαιδευτικό Παναγιώτη Στασινό.

06/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Εισαγωγή στον προγραμματισμό

(06/06/2020) Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

06/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Αναπαράσταση δεδομένων και μέση τιμή

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Αναπαράσταση δεδομένων και μέση τιμή

(06/06/2020) Με τον εκπαιδευτικό Στάθη Διακουμάκο.

04/07/2020 | ΣΤ’ Τάξη | Ιστορία – Η ναυμαχία του Ναυαρίνου

ΣΤ’ Τάξη | Ιστορία – Η ναυμαχία του Ναυαρίνου

(04/07/2020) Με την εκπαιδευτικό Νεκταρία Ανδρωνά.

04/07/2020 | ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Το εμβαδόν 2 (δραστηριότητες εμπέδωσης)
04/07/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Η μουσική και άλλες τέχνες

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Η μουσική και άλλες τέχνες

(04/07/2020) Με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Σιτώτη.

04/07/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Κατανόηση και επεξεργασία κειμένου

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Κατανόηση και επεξεργασία κειμένου

(04/07/2020) Με την εκπαιδευτικό Ειρήνη Ζαφείρη.

27/06/2020 | ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Σεισμοί-Ηφαίστεια

ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Σεισμοί-Ηφαίστεια

(27/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Γιώτα Ασημακοπούλου.

27/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Ο χρόνος και οι τρόποι έκφρασής του

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Ο χρόνος και οι τρόποι έκφρασής του

(27/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Νέλλη Παπανικολάου.

27/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Παράγραφος και Κειμενικοί δείκτες

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Παράγραφος και Κειμενικοί δείκτες

(27/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Πατρικάκου.

27/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Οι καθημερινές μου δραστηριότητες

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Οι καθημερινές μου δραστηριότητες

(27/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Χριστίνα Βενάρδου.

20/06/2020 | ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Φυσικές καταστροφές

ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Φυσικές καταστροφές

(20/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Γιώτα Ασημακοπούλου.

20/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 2

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 2

(20/06/2020) Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

20/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (τριβή)

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (τριβή)

(20/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Ράνια Γκικοπούλου.

20/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Εμπέδωση Simple Present

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Εμπέδωση Simple Present

(20/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Λαμπρινή Παπαλεξίου.

13/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (πίεση)

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (πίεση)

(13/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Ράνια Γκικοπούλου.

13/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Εμβαδόν γεωμετρικών σχημάτων

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Εμβαδόν γεωμετρικών σχημάτων

(13/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Μαριάνα Μυρσιάδη.

13/06/2020 | Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 1

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 1

(13/06/2020) Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

17/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Το τραγούδι της φάλαινας
06:08

Ιστορίες για παιδιά | Το τραγούδι της φάλαινας

(17/07/2020) «Το τραγούδι της φάλαινας» Το τραγούδι της φάλαινας (Ντάιαν Σέλντον) Διαβάζει η Βίκυ Σταυροπούλου. Μια σημαντική πρωτοβουλία της …

17/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Το περιβόλι του Σαμίχ
06:56

Ιστορίες για παιδιά | Το περιβόλι του Σαμίχ

(17/07/2020) «Το περιβόλι του Σαμίχ» Το περιβόλι του Σαμίχ (Λίτσα Ψαραύτη) Διαβάζει ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Μια σημαντική πρωτοβουλία της …

16/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Σ’ ένα συνοριακό σταθμό
04:02

Ιστορίες για παιδιά | Σ’ ένα συνοριακό σταθμό

(16/07/2020) «Σ' ένα συνοριακό σταθμό» Σ΄ένα συνοριακό σταθμό (Αντώνης Σαμαράκης) Διαβάζει ο Θανάσης Αλευράς. Μια σημαντική πρωτοβουλία της δημόσιας …

15/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Η Κατερίνα και ο Αόρατος στο σκοτάδι
5:53

Ιστορίες για παιδιά | Η Κατερίνα και ο Αόρατος στο σκοτάδι

(15/07/2020) «Η Κατερίνα και ο Αόρατος στο σκοτάδι». Δείτε σήμερα: «Η Κατερίνα και ο Αόρατος στο σκοτάδι» Η …

14/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Οι πρόσφυγες
10:54

Ιστορίες για παιδιά | Οι πρόσφυγες

(14/07/2020) Διαβάζει ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος. Μια σημαντική πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης για τη βιωματική επαφή των παιδιών …

13/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Πώς βάφτηκαν κόκκινα τ’ αστεράκια
04:53

Ιστορίες για παιδιά | Πώς βάφτηκαν κόκκινα τ’ αστεράκια

(13/07/2020) Διαβάζει ο Θανάσης Αλευράς. Μια σημαντική πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης για τη βιωματική επαφή των παιδιών …

10/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Ο Νορντίν στην εκκλησία
06:19

Ιστορίες για παιδιά | Ο Νορντίν στην εκκλησία

(10/07/2020) Διαβάζει η Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος . Μια σημαντική πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης για τη βιωματική επαφή των παιδιών …

09/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Το ρολόϊ της Μάρως
03:04

Ιστορίες για παιδιά | Το ρολόϊ της Μάρως

(09/07/2020) Διαβάζει η Βίκυ Σταυροπούλου. Μια σημαντική πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης για τη βιωματική επαφή των παιδιών …

08/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Ένα σακί μαλλιά
06:10

Ιστορίες για παιδιά | Ένα σακί μαλλιά

(08/07/2020) Διαβάζει ο Θανάσης Αλευράς. Μια σημαντική πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης για τη βιωματική επαφή των παιδιών …

07/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Καραγκιόζης, ο γραμματικός
04:57

Ιστορίες για παιδιά | Καραγκιόζης, ο γραμματικός

(07/07/2020) Διαβάζει ο Δημήτρης Λιγνάδης. Μια σημαντική πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης για τη βιωματική επαφή των παιδιών …

06/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Οδύσσεια, στο νησί των Φαιάκων
03:57

Ιστορίες για παιδιά | Οδύσσεια, στο νησί των Φαιάκων

(06/07/2020) Διαβάζει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Μια σημαντική πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης για τη βιωματική επαφή των παιδιών …

03/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Ο γιος
08:20

Ιστορίες για παιδιά | Ο γιος

(03/07/2020) Διαβάζει η Αλίκη Αλεξανδράκη. Μια σημαντική πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης για τη βιωματική επαφή των παιδιών …

02/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Η Αστραδενή στο νέο σχολείο της
07:56

Ιστορίες για παιδιά | Η Αστραδενή στο νέο σχολείο της

(02/07/2020) Διαβάζει η Ράνια Οικονομίδου. Μια σημαντική πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης για τη βιωματική επαφή των παιδιών …

01/07/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Η Ηλιογέννητη
05:32

Ιστορίες για παιδιά | Η Ηλιογέννητη

(01/07/2020) Διαβάζει η Έμιλυ Κολιανδρή. Μια σημαντική πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης για τη βιωματική επαφή των παιδιών …

30/06/2020 | Ιστορίες για παιδιά | Ούκ έγνως & Βασιλεύς Δημήτριος
02:13

Ιστορίες για παιδιά | Ούκ έγνως & Βασιλεύς Δημήτριος

(30/06/2020) Διαβάζει ο Δημήτρης Λιγνάδης. Μια σημαντική πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης για τη βιωματική επαφή των παιδιών …

MENU