Η επιμέλεια του θέματος του σχολικού εκφοβισμού έγινε από τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ  Άννα Κούρτη με τη συμμετοχή της ψυχολόγου κ.Δήμητρας Νικολάου και του εκπαιδευτικού κ. Γιάννη Τοπτσόγλου.

Read more