16Σεπ2018 – Οι νέες τεχνολογίες στην υγεία

Θέσεις και αντιθέσεις στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό αλλά και τη διασφάλιση φροντίδας υγείας για όλους

Παναγιώτης Μπαμίδης, Αναπλ. Καθηγητής Πληροφορικής & Ιατρικής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Α.Π.Θ

MENU