07Μαρ2015 – Οι κεραίες της εποχής μας

Επεισόδιο: «ΑΝΤΟΝΙΟ ΛΟΜΠΟ ΑΝΤΟΥΝΕΣ»

Η σειρά παρουσιάζει μεγάλα ονόματα της διεθνούς λογοτεχνίας.

Σκηνοθέτης: Γιάννης Κατσάμπουλας
Παραγωγή: SMART AE
Παρουσίαση: Μικέλα Χαρτουλάρη, Ανταίος Χρυσοστομίδης