19Οκτ2015 – (English) International Conference “Religious and Cultural Pluralism and Peaceful Coexistence in the Middle East” (12:20-14:10)

Διεθνής Διάσκεψη με θέμα «Θρησκευτικός και Πολιτιστικός Πλουραλισμός και Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή – Αθήνα 18-20/10/2015