04Φεβ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση:Βασιλική Χαϊνά
Παρουσίαση στη νοηματική: Γιάννης Γιάλλουρος