04Ιον2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Μαρία Σιώζου
Παρουσίαση στη νοηματική: Ρωξάνη Ζήκα