11Φεβ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βούλα Μάλλα
Παρουσίαση στη νοηματική: Γιάλλουρος Γιάννης