12Ιαν2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Ελένη Χρονά  
Παρουσίαση στη νοηματική: Γιάννης Γιαλλούρος