19Απρ2019 – Μπροστά στα Γεγονότα

Ενημερωτική εκπομπή.

Αρχισυνταξία: Αλέξανδρος Κλώσσας
Σκηνοθεσία: Μανώλης Παπανικήτας
Δ/νση Παραγωγής: Ευτυχία Μελέτη
Παρουσίαση: Νίκος Μερτζάνης