21Μαϊ2019 – Ο Δρόμος προς την Κάλπη – «Συνέντευξη εκπροσώπων κομμάτων ‘Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.’, ‘ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ’, ‘ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ’»