22Μαϊ2019 – Ο Δρόμος προς την Κάλπη – «Διακαναλική του κόμματος ‘ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’»

«Διακαναλική του κόμματος ‘ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ’»